Fartygstrafiken hotas av strejk

Bild: SPT/Mikael Piippo

Finlands Skeppsbefälsförbund har gett varning om strejk i utlandstrafiken.

Strejken skulle inledas om två veckor, den 16 mars, om Finlands Skeppsbefälsförbund och Rederierna i Finland inte når överenskommelse om arbetsvillkoren.

Sedan början av februari har parterna försökt komma överens om ett nytt kollektivavtal.

Skeppsbefälsförbundet säger i sitt uttalande att man inte har kommit överens och att Rederierna i Finland inte har varit samarbetsvilliga.

Strejkhotet gäller frakt- och passagerarfartyg. Strejken skulle inte gälla för isbrytare.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46