Fartygsbranschen satsar hållbart i Åbo

Bild: Meyers varv

Åbovarvet Meyer och Åbo universitet granskar nu hur fartygsbyggandet kunde bli mera miljövänligt.

Fartygsbyggarbranschen satsar på att bli mera ansvarsfull. Varvet Meyer Åbo och Åbo Universitet utreder hurdana teknologiska lösningar som skulle föra branschen framåt i en mer ansvarsfull riktning med tanke på miljön.

Målet är att leverera nya innovationer som stärker branschens globala konkurrensförmåga i Finland.

– Med hjälp av den här satsningen hoppas vi kunna skapa ett mervärde för ansvarfullhet och den vägen skapa nya företag och arbetsplatser inom sjöfartsindustrin, säger Meyers miljöchef Jaana Hänninen.

Med i projektet är förutom Åbo Universitet, Tekesfinansierade Sustis, en förkortning av Sustainability Transparency in Shipbuilding Networks, VTT och olika företag inom fartygsbyggande.

Projektet är tvåårigt och målet är att skapa nya rutiner och vara en föregångare i hela världen. Verksamhetens hela livscykel granskas och förutom den även ekonomiska och sociala synvinklar.

Vinst i fjol

- Efter sju års förlust lyckades vi i fjol göra vinst. Den vinsten investerar vi nu i Åbo varv, säger Jan Meyer, vd för Åbovarvet.

Meyer konstaterar i ett pressmeddelande att listan på nödvändiga investeringar är lång, men att det ger en framtid för varvet. Hur vi investerar har vi noggrant övervägt, uppger företaget.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning