Färsk kampanj vill ändra på definitionen av våldtäkt

Samtycke ska vara en självklarhet, anser initiativtagarna till kampanjen. Bild: Mostphotos

Ett antal privatpersoner, frivilligorganisationer, ungdomsförbund och partier har dragit i gång en kampanj vars målsättning är att omdefiniera brottsrekvisitet för våldtäkt i strafflagen och framhäva vikten av samtycke.

Initiativet framskrider under namnet Suostumus2018, på svenska Samtycke2018.

–  Samtycke2018 har som mål att ändra på definitionen av våldtäkt så att den respekterar och beaktar varje individs självbestämmanderätt. Vi välkomnar alla aktörer med i kampanjen, säger teamet bakom kampanjen i ett pressmeddelande.

Oberoende av bakgrund är alla privatpersoner, förbund och andra aktörer välkomna att delta i arbetet.

I nuläget är det främsta brottsrekvisitet för våldtäkt att utövaren tvingar offret till sex med våld eller hot om våld. Kampanjen vill i stället utgå från uteblivet samtycke.

#Metoo, #dammenbrister och #memyös har uppmärksammat sexuella trakasserier och satt fart på diskussionen kring självbestämmanderätt och samtycke. Kampanjens initiativtagare anser att Finlands lagstiftning ännu har stora brister på den punkten.

– Det här borde vara en självklarhet, men eftersom det inte är det koncentrerar vi oss nu på kampanjen och jobbar för en förändring, säger Bicca Olin, som varit med och sätta i gång kampanjen.

Just nu jobbar initiativtagarna med grundandet av en förening för att organisera Suostumus2018-kampanjen. Initiativtagarna ska också skapa ett medborgarinitiativ för att ändra på strafflagen.

Bland andra är Amnesty, Kvinnosaksförbundet Unionen, Monika-Naiset liitto, Kvinnolinjen i Finland och kampanjen #dammenbrister med i kampanjen. Också opinionsbildare från olika hörn av det politiska fältet har uppgett sitt stöd.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning