Färre vitkindade gäss i huvudstadsregionen

Det har varit en tuff sommar för de vitkindade gässen. Bild: Lehtikuva/Ritva Siltalahti

Den varma och torra sommaren har varit fatal för de vitkindade gässen – i huvudstadsregionen minskade antalet gäss för tredje året i rad.

Skarorna av vitkindade gäss som betar på gräsmattorna i Helsingfors och Esbo minskade med elva procent jämfört med i fjol.

Finlands miljöcentral och Helsingfors stad räknade sammanlagt 4 721 vitkindade gäss i huvudstadsregionen, varav 444 var gässlingar. Flest gäss hittade man på Sveaborg, i Brunnsparken, vid Arabiastranden och vid Tölöviken. I Esbo hittade man 617 gäss, varav de flesta betade vid Björnviken och Bredviken.

Kullarna minskade med en fjärdedel och antalet gåsungar med nästan hälften jämfört med i fjol. Kullarnas genomsnittliga storlek var 2,0 gässlingar, vilket är minst under kontrollperioden 2006-2018.

Den varma julimånaden ledde till torra gräsmattor och mindre mat för gässen. Näringsbristen innebar att gässlingarna var svagare och mer mottagliga för sjukdomar och parasiter.

Torkan ledde också till att gässen rörde sig längre bort från vattenområden och att de koncentrerade sig till vattnade eller skuggbelagda gräsmattor. Miljöcentralen uppger att gässen i högre grad kan drabbas av trafikolyckor då de tar sig över livligt trafikerade vägar. Gässlingarna kan också löpa större risk att fångas av rovdjur då de rör sig längre bort från vattenområden.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03