Färre snabblån, men allt större och besvärligare skulder

Bild: Roni Rekomaa

Räntetaket för snabblån som infördes för några år sedan har inte stoppat problemen med överskuldsättning. Däremot har det fått snabblåneföretagen att se sig om efter nya metoder att tjäna pengar.

I en lagändring 2013 slogs ett räntetak fast för lån på mindre än 2 000 euro. Enligt lagen får den verkliga årsräntan högst vara 50 procentenheter högre än referensräntan.

Juha A. Pantzar som är verksamhetsledare på Garanti-Stiftelsen som hjälper överskuldsatta säger att lagen bidrog till att snabblånen blev mindre populära. Men samtidigt som antalet snabblån minskat har lånen som tas blivit större.

– Om man vill nämna något positivt med det förra systemet så tog folk lån från ett företag och betalade kostnaderna med ett lån från en annan firma. Läget blev snabbt akut och folk sökte hjälp i ett tidigare skede.

I nuläget söker folk hjälp i en situation där skulderna redan är stora och svåra att arrangera.

Kringgås

Risto Koulu som är professor i processrätt vid Helsingfors universitet säger att lagändringen 2013 inte gett de önskade resultaten.

– Företagen har skickligt kringgått regleringen.

Företagen erbjuder nu i stället lån på 2 000 euro som portioneras ut i flera mindre bitar. Så trots att kunden lyfter en summa som är mindre än 2 000 euro gäller lånetaket inte de här lånen eftersom den formella lånesumman är 2 000 euro. Därmed kan räntan stiga fritt.

– Det här är ganska fult sagt men i de här fallen mjölkas kunden av företaget och kunden är bunden för en ganska lång tid, säger Pantzar.

4Finance som står bakom många snabblåneföretag vill inte kommentera räntefrågor till FNB. Tuomas Louhela som är företagets chef i Finland säger att de alltid agerar i enlighet med lagen och erbjuder sina kunder ett behändigt sätt att hantera sin ekonomi.

– Det är många som helt enkelt inte får lån av traditionella banker, skriver han per mejl.

Snabblånen har funnits på den finska marknaden sedan 2005.

Vid årsskiftet 2012–2013 fanns cirka 80 registrerade snabblåneföretag.

I lagändringen 2013 infördes ett kredittak för lån på mindre än 2 000 euro. Enligt lagen får den verkliga årsräntan överskrida referensräntan med högst 50 procentenheter.

Många företag lade ned sin verksamhet när lagändringen trädde i kraft. År 2013 avlägsnades 36 företag från kreditgivarregistret.

I nuläget finns 50–60 registrerade kreditgivare.

Mer ansvar

Koulu säger att den bästa medicinen vore att öka på företagens ansvar. Kreditgivaren borde säkerställa att låntagaren faktiskt har möjlighet att betala tillbaka lånet.

– Om inte så skulle det leda till ett straff. Alltså om långivaren beviljar krediter slarvigt så får lånet inte drivas in. Eller så gör man som i USA där det leder till skadestånd.

Men några enkla lösningar finns inte.

– Vi lever i ett kreditsamhälle där alla får och behöver lån i något skede. Med tanke på likvärdigheten upplevs det som ett stort problem om en person inte har rätt att få ett lån, säger Koulu. 

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning