Färre kvinnor deltar i bröstcancerscreening – forskarna vet inte varför

Antalet kvinnor som deltar bröstcancerscreeningen har minskat från cirka 90 till drygt 80 procent. Bild: Catariina Salo/SPT

Cancerorganisationerna oroar sig för att allt färre kvinnor deltar i den offentliga vårdens bröstcancersscreening.

Andelen kvinnor som deltar i den offentliga vårdens bröstcancersscreening har minskat. Det oroar takorganisationen Cancerorganisationerna och dess medlemsföreningar.

Enligt Finlands cancerregister deltar nu endast drygt 80 procent av de kallade kvinnorna i bröstcancersscreeningen.

Screeningen har pågått i tiotals år, och tidigare deltog nästan 90 procent av kvinnorna i den.

Privat mammografi ingen förklaring

Experter vid Finlands cancerregister konstaterar att de inte vet varför siffran sjunkit, men påpekar att det finns regionala skillnader i hur många kvinnor som deltar i screeningen.

Det finns också skillnader mellan de kvinnor som är i arbetslivet och de som inte är det. De som är i arbetslivet deltar klart oftare i screeningen.

Att mammografi även görs inom den privata vården verkar inte förklara att färre kvinnor hörsammar den offentliga vårdens kallelse till mammografi, uppger forskarna.

Det verkar nämligen vara klart vanligast att man söker sig till den privata vården för mammografi strax innan och strax efter att man omfattas av den offentliga vårdens screeningålder, som är 50–69 år, uppger forskningschefen Ahti Anttila vid Finlands cancerregister.

Finlands cancerregister ska i framtiden ändå försöka få med även mammografi som gjorts via den privata vården i sin statistik.

Kvinnor i åldern 50–69 år kallas till screening med två års mellanrum.

År 2019 skickades 369 000 kallelser ut. 301 000 kvinnor deltog, vilket är 82 procent av de kallade.

Cirka 5 000 fall av bröstcancer konstateras i Finland varje år, ungefär hälften av dem i åldern 50–69 år.

Av alla bröstcancerfall upptäcks en tredjedel i screeningen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning