Färre inträdesprov vid Helsingfors universitet

Det är fortfarande svårast att komma in på medicinska, juridiska och statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.Bild: Leif Weckström

3 894 nya studerande har antagits till Helsingfors universitet. Intresset för att studera medicin, juridik och teologi har ökat och allt fler antogs i år på basis av betyg.

I vårens gemensamma ansökan sökte totalt 28 779 personer till Helsingfors universitet. Till kandidatprogrammen sökte 27 741 personer, varav 3 540 antogs.

En del fakulteter antog studerande på basis av betyg för första gången. Bland annat teologiska fakulteten och några utbildningsprogram vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten antog för första gången en del av sina studerande endast på basis av studentbetyg. För det svenskspråkiga kandidatprogrammet i pedagogik är första skedet av urvalet också nu en betygsantagning.

Ett urvalsprov - flera universitet

I år sökte betydligt fler studerande till den medicinska och den juridiska fakulteten jämfört med i fjol. Antalet sökande steg med 64 procent till medicinska och med 69 procent till juridiska. Ökningen beror till stor del på att båda fakulteterna från och med i år är en del av den gemensamma antagningen. Det var till exempel för första gången möjligt för studerande som vill studera medicin att med ett och samma urvalsprov söka till flera olika universitet. Tidigare har man endast kunnat söka till en medicinsk fakultet åt gången.

Antalet sökande steg även vid de andra vetenskapsområdena vid Helsingfors universitet. I år, precis som i fjol, var det svårast att bli antagen till medicinska, juridiska och statsvetenskapliga fakulteten.

Antagningsresultatet publicerades i torsdags och studieplatsen ska tas emot senast den 10 juli.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00