Färre fjärilar på Åland sedan den ovanligt torra sommaren 2018

Då det är torrt finns det ont om föda för ängsnätfjärilen vars habitat är ängar och grönmarker. Bild: Marjo Saastamoinen/Helsingfors universitet

Långtidsforskning visar att fjärilsbeståndet på Åland har lidit av den torra sommaren 2018.

Ängsnätfjärilspopulationen på Åland har minskat dramatiskt på grund av den ovanligt svåra torkan under våren och sommaren 2018, visar forskning. Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) vid Helsingfors universitet har gjort långtidsundersökningar för att kartlägga och försöka förutspå hur extrema väderförhållanden påverkar arter.

Forskarna kunde med hjälp av satellitbilder se att växtligheten lidit av den kraftiga torkan på de ställen där fjärilarna normalt har sina habitat på Åland. Fjärilars föda är främst nektar, som det rådde brist på då växterna torkade.

Forskarna använder matematiska modeller för att förutspå populationernas utveckling årligen, men prognoserna för 2018 visade sig inte vara korrekta.

Vid Helsingfors universitet har man forskat i fjärilars populationsdynamik i tiotals år. Forskarna har tillgång till forskningsmaterial från 25 år tillbaka över åkrar och betesmark på Åland där fjärilarna trivs. Långtidsundersökningar som denna är viktiga för samla in mer material som hjälper till att förutse klimatförändringens påverkan, framhåller forskarna.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning