Färre finlandssvenska flyttlass från Finland till Sverige under pandemin – Nyland sticker ut

Trots olika coronapolitik behöll Sverige och Stockholm sin dragningskraft hos många finlandssvenskar. Emigrationen minskade, men återflyttningen till Finland ökade inte på samma sätt som från många andra länder, visar den utredning som Kaisa Kepsu vid Tankesmedjan Magma har gjort. Bild: Lehtikuva

Finlandssvenskars emigration till Sverige minskade med en fjärdedel under pandemiåret i fjol. I Nyland var nedgången störst – och fler återvände också till hemlandet. För ålänningarnas del syns inte alls samma utveckling, visar Magmas färska rapport.

Coronapandemin har haft påverkan också på migrationen.För finlandssvenskars del är det intressant att titta speciellt på flyttrörelsen mellan Finland och Sverige, eftersom hela två tredjedelar av sven...