Färre fick uppehållstillstånd i Finland i fjol

Sammanlagt 33 674 personer fick uppehållstillstånd i Finland i fjol. Det är 6 000 färre tillstånd än föregående år, uppger Europas migrationsnätverk (EMN) i sin statistiska översikt av fjolårets migration.

– Den familje- och jobbrelaterade migrationen ökar stadigt, säger överinspektör Rafael Bärlund på EMN-nätverket i ett pressmeddelande.

Andelen flyktingar och asylsökande som beviljades uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd minskade med 2 500 personer i fjol. Däremot ökade antalet personer som fick finskt medborgarskap med 3 000. Totalt 12 600 personer fick finskt medborgarskap 2017.

– Sammanlagt 5 046 personer ansökte om asyl i fjol, men cirka en tredjedel av dessa ansökningar gjordes av personer som tidigare har fått avslag på sin asylansökan, säger överinspektör Jutta Saastamoinen på EMN-nätverket.

Över 58 procent av alla uppehållstillstånd beviljas till andra EU-medborgare eller sådana utlänningar som flyttar till Finland på grund av studier och jobb. Endast 13 procent får uppehållstillstånd av humanitära skäl.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00