Färre fick uppehållstillstånd i Finland i fjol

Sammanlagt 33 674 personer fick uppehållstillstånd i Finland i fjol. Det är 6 000 färre tillstånd än föregående år, uppger Europas migrationsnätverk (EMN) i sin statistiska översikt av fjolårets migration.

– Den familje- och jobbrelaterade migrationen ökar stadigt, säger överinspektör Rafael Bärlund på EMN-nätverket i ett pressmeddelande.

Andelen flyktingar och asylsökande som beviljades uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd minskade med 2 500 personer i fjol. Däremot ökade antalet personer som fick finskt medborgarskap med 3 000. Totalt 12 600 personer fick finskt medborgarskap 2017.

– Sammanlagt 5 046 personer ansökte om asyl i fjol, men cirka en tredjedel av dessa ansökningar gjordes av personer som tidigare har fått avslag på sin asylansökan, säger överinspektör Jutta Saastamoinen på EMN-nätverket.

Över 58 procent av alla uppehållstillstånd beviljas till andra EU-medborgare eller sådana utlänningar som flyttar till Finland på grund av studier och jobb. Endast 13 procent får uppehållstillstånd av humanitära skäl.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46