Färre diagnostiseras med celiaki – "Kan inte förklaras av övergång till glutenfri diet"

En celiakiker lider av glutenintolerans och kan inte äta av våra vanligaste sädesslag som vete, råg och korn. Bild: Mostphotos

Allra störst är minskningen av celiakifallen bland kvinnor över 35 år, visar en ny undersökning.

Folkpensionsanstalten, Helsingfors universitet och Åbo universitet har kartlagt fallen av celiaki i Finland. Som källa har forskarna haft Folkpensionsanstaltens register för det stöd som betalades till celiakiker fram till 2016.

Det visade sig att de nya celiakidiagnoserna minskade med i medeltal tre procent i Finland varje år 2005–2015. Detta efter att diagnoserna hade ökat kraftigt på 1990-talet.

Celiaki eller glutenintolerans är en kronisk sjukdom som gör att glutenprotein, som finns i vete, råg och korn, skadar tarmen.

Någon tydlig orsak till minskningen kan forskarna inte peka på. Det beror främst på att orsakssambanden bakom sjukdomen inte är kartlagda.

– Spannmålskonsumtionen har inte minskat till den grad att det kunde vara förklaringen. En teori är att sjukdomen bryter ut på grund av ett virus, men det är inte bevisat. Förändringen kan inte heller förklaras av förändrad diagnostisering eller av en övergång till glutenfri diet utan diagnos, säger Kaija-Leena Kolho, biträdande överläkare vid enheten för barn- och ungdomssjukdomar vid Helsingfors universitets centralsjukhus.

Undersökningen visade också att celiaki är vanligare hos kvinnor än hos män. Celiakifallen har ändå minskat allra mest hos kvinnor över 35 år, med fem procent per år i medeltal.

Celiaki är vanligare i norra Finland, vilket ger stöd åt teorin om att celiaki har ett samband med d-vitaminbrist. D-vitamin bildas i kroppen när den exponeras för solljus. Mörka vintrar kan leda till d-vitaminbrist.

– Troligtvis beror de färre fallen av celiaki på flera förändrade faktorer i omgivningen, säger Kolho.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning