Färre avrättningar i världen under 2017

Bild: Lehtikuva/AFP/Atta Kenare

Färre personer avrättades i världen under 2017 jämfört med de föregående två åren, enligt en ny rapport från Amnesty International. Det innebär att antalet avrättningar nu är nere på en mer normal nivå efter en topp under 2015.

Detta sagt med visst förbehåll eftersom det är okänt hur många dödsstraff som verkställdes i Kina där sådana uppgifter klassas som statshemligheter.

Det enda man vet är att tusentals människor avrättas årligen i landet. Det är inte heller känt hur många som har dödats i Vietnam och Nordkorea.

Det totala antalet kända avrättningar var minst 993 under 2017.

Listan toppas av Iran med minst 507 verkställda dödsstraff under 2017.

Därefter följer Saudiarabien (146), Irak (minst 125) och Pakistan (minst 60). Dessa fyra länder svarar för 84 procent av alla kända avrättningar i världen under fjolåret.

23 avrättningar i USA

Siffrorna förefaller höga. Ändå noterades en minskning av antalet verkställda dödsstraff i tre av länderna: Iran, Saudiarabien och Pakistan – och totalt minskade antalet avrättningar i världen med 39 procent jämfört med 2015.

Amnesty påpekar också att det finns ljuspunkter i bland annat Afrika söder om Sahara där Guinea blev 20:e landet att helt avskaffa dödsstraffet i regionen.

På västra halvklotet var det bara i USA som människor avrättades under 2017, totalt 23 personer.

Olika metoder

Avrättningsmetoderna varierar mellan länderna. De metoder som användes i fjol var halshuggning, hängning, giftinjektioner och arkebusering. Offentliga avrättningar (minst 31) ägde rum i Iran.

I dagsläget har 106 länder på jorden helt avskaffat dödsstraffet för alla typer av brott. Ytterligare 36 länder har avskaffat det i praktiken. Återstoden, 56 länder, har fortsatt att utfärda dödsdomar – även om dessa inte alltid verkställs.

Under 2017 noterades minst 993 avrättningar i 23 länder/territorier i världen. Den verkliga siffran är dock långt högre eftersom statistiken inte omfattar Kina, Vietnam och Nordkorea där antalet verkställda dödsstraff hemlighålls.

Listan med kända avrättningar toppas av Iran (507+), Saudiarabien (146), Irak (125+) och Pakistan (60+). Bland övriga länder återfinns Egypten (35+), Somalia (24), USA (23), Jordanien (15).

Under året utfärdades 2 591 dödsdomar i 53 länder. Minst 21 919 personer var dödsdömda i världen i slutet av 2017.

Källa: Amnesty International

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning