Färre ansökningar gjorde processerna för uppehållstillstånd snabbare – nu ska de automatiseras ytterligare

Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Coronaåret syns också i statistiken över migrationen: antalet ansökningar om uppehållstillstånd som lämnades in utomlands minskade med ungefär en tredjedel. Den vanligaste orsaken att flytta till Finland är fortfarande arbete.

Medan antalet ansökningar om uppehållstillstånd som lämnats in utomlands år 2019 var drygt 31 000 sjönk antalet i fjol till drygt 21 000 som en följd av coronapandemin, visar Migrationsverkets statistik som presenterades på onsdagen. Arbete är fortfarande den vanligaste orsaken, följt av familjeband och därefter studier. I alla de här kategorierna minskade antalet ansökningar om första uppehållstillstånd.

Vad gäller specialister sjönk antalet ansökningar relativt sett mer än för andra jobb: med drygt hälften till 853 ansökningar.

I gengäld förkortades ansökningstiderna.

– Vi vet att Finland behöver arbetsrelaterad invandring, och vårt fokus ligger nu på att göra processerna smidigare. Målet är att behandlingstiden ska vara en månad före 2023. Här ser vi vår roll i att kunna bidra som en samhälleligt viktig aktör, säger Migrationsverkets direktör Jari Kähkönen.

Vad gäller specialisterna ligger den genomsnittliga behandlingstiden nu rent av på två veckor, och Kähkönen hoppas att de smidiga processerna ska bli bestående.

Sammanlagt lämnades 42 722 första ansökningar om uppehållstillstånd in i fjol, då säsongsarbete räknas med:

Av dem var 20 117 ansökningar på basis av arbete (över hälften säsongsarbete).

8 592 personer ansökte om uppehållstillstånd på grund av familjeband.

3 209 personer sökte internationellt skydd (nya och förnyade ansökningar).

661 personer kom som kvotflyktingar.

7 629 EU-medborgare registrerade sig.

8 744 personer beviljades finskt medborgarskap i fjol.

Den största gruppen medborgarskapsansökningar stod irakierna för, med 1 881 ansökningar.

Migrationsverket har ofta fått kritik för utdragna processer, och för att göra processerna smidigare utvecklar verket nu bland annat kundbetjäningen och automatiserar beslutsprocessen till de delar det är möjligt.

– Lagen tillåter just nu inte helautomatiska beslut, men med en lagändring som är under beredning kan vi föra automationsprocessen långt, säger Kähkönen.

Irakier sökte medborgarskap

Automationen gäller inte beslut som kräver individuell bedömning och manuell granskning, som asylbeslut. Också antalet asylansökningar rasade i fjol, och antalet första ansökningar var drygt 1 200. Drygt 2 000 förnyade ansökningar lämnades in.

– En trend som syns är att det inte nu är något enskilt land eller någon enskild rutt som utmärker sig, utan de asylsökande har kommit från många olika länder. Afghanistan är med knapp marginal det största ursprungslandet, på grund av de interna förflyttningarna från Medelhavsländerna, säger direktören för asylenheten Antti Lehtinen.

Sammanlagt har nu 131 av de 175 utlovade interna förflyttningarna till Finland genomförts.

Av de asylbeslut som fattades i fjol var 44 procent positiva, 26 procent negativa och resten lämnades obehandlade. Av de förnyade ansökningarna som behandlades fick ungefär en fjärdedel ett positivt beslut.

Den näst största gruppen ansökningar efter de arbetsrelaterade var ansökningarna på grund av familjeband, ungefär 8 600, och därefter studier. Ansökningarna om uppehållstillstånd på grund av studier halverades till drygt 3 200.

Vad gäller medborgarskap var irakierna i fjol den största gruppen bland dem som sökte finskt medborgarskap.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning