Färre 18-åringar fyller körkort

Allt färre helsingforsare tar körkort när de fyller 18. Det behöver förstås inte betyda att huvudstaden håller på att överge bilen som fortskaffningsmedel. Statistiken erbjuder betydligt fler kurvor och staplar än just den här.

Bor man i en tätort med någorlunda fungerande kollektivtrafik känns det kanske inte speciellt akut att skaffa sig körkort genast när man fyller 18, i synnerhet om man ändå inte vet var man ska ha bilen stående utan att ruinera sig i längden. Så verkar allt fler unga i Helsingfors tänka. Det är på många sätt en förnuftig prioritering, men det betyder förstås inte att allt färre i huvudstaden skaffar sig körkort. Enligt annan statistik betyder det bara att det händer senare i livet, ofta först i följande skede av livet, ungefär när man skaffat sig ett jobb med regelbunden inkomst.

Tre av tio 18-åringar i huvudstaden tar numera körkort. I hela landet är andelen sex av tio. Till exempel i Kouvola skaffar 69 procent av de unga körkort genast när de har åldern inne.

Allt fler unga helsingforsare skjuter fram körkortsprojektet minst ett par år eller längre, och orsakerna är förstås fler än en. Miljömedvetenheten kan säkert vara en av faktorerna, men lika viktigt är det att man kan ta sig fram nästan lika enkelt och mycket billigare genom att utnyttja kollektivtrafiken. Att cykeln blivit en urban trendprodukt är också en bidragande orsak. Vi ska inte heller glömma att ett körkort för de flesta alltid varit en betungande ekonomisk utgiftspost.

Uppe i 20-årsåldern är det fortfarande bara knappt hälften av de unga helsingforsarna som satsat på körskola, men småningom brukar det hända någonting. Man flyttar hemifrån, stadgar sig, flyttar ihop. Vissa får barn och drar kanske vidare till eget hus med trädgård längre ut i periferin. Senast en liten bit utanför centrum ser man livet utan bil i ett helt annat perspektiv.

För den som inte bara pendlar till centrum, utan också har ärenden till höger eller vänster, har det kollektiva trafiknätet fortfarande massor av hål.

Det här gör sammantaget att det totala antalet bilförare i Finland fortfarande ökar, men att åldern förskjutits uppåt. I fjol fanns det 3,74 miljoner aktiva körkort, 0,5 procent fler än 2016. Det är i själva verket mopedkörkorten som står för det stora bortfallet. Bland 15–17-åringarna har intresset minskat med nästan 10 procent under 2010-talet, från drygt 50 till 43 procent. Det finns ett tydligt samband med att kortet blev dyrare 2011 i och med att det blev obligatoriskt med körskola också för mopeder.

Samtidigt som vi skaffar körkort senare i livet så kör vi också bil högre upp i åldrarna än förr. Andelen 70-åringar och äldre som kör bil har ökat med fem procent de senaste tio åren, främst tack vare bättre allmänhälsa och följaktligen bibehållen körkompetens. Den bilförsäljare som redan nu inser att det kan vara bra att lära sig vad äldre förare vill ha, alternativt absolut inte behöver, i sin bil kommer säkert att bli rikligt belönad i form av tacksamma gråhåriga kunder som återkommer troget när det är dags för nästa bilbyte. Kundgruppen börjar bli rätt stor.

Det relativt nya är kanske att olika privatleasingkampanjer har gjort det relativt lockande att betala en fast månadsavgift i stället för att köpa den nya bilen som man alltid gjort. På det sättet vet man exakt vad bilen kostar per år, och beroende på avtalstexten slipper man ibland en del av de överraskande kostnader som följer med ägandet.

Dan Kronqvist Reporter