"Farlig situation då människor tappar hoppet"

Saknar politiskt ledarskap. Ansvaret för de papperslösa skyfflas över på tredje sektorn, anser Marja Pentikäinen, sektordirektör vid Helsingfors Diakonissanstalt.Bild: Niklas Tallqvist

Då antalet papperslösa ökar växer också risken för människohandel, svart arbete, kriminalitet och radikalisering. Vid Helsingfors Diakonissanstalt ser man redan svaga signaler.– Vi gör det hundraåriga Finland en farlig björntjänst, som både skadar individer och är en säkerhetsrisk för samhället i stort. Den här situationen borde ha lösts för länge sedan, säger sektordirektör Marja Pentikäinen.