Färja på grund i dimman i Nådendal – reserv sätts in

Landsvägsfärjan mellan Teersalo och Palva i Nådendal som gick på grund sen fredagskväll har bärgats, meddelar Västra Finlands sjöräddningssektion.

Färjan gick på grund kring halv tio på fredagskvällen. Tre personer var ombord och landsvägsfärjan tog in vatten.

Passagerarna evakuerades till sjöbevakningens patrullbåt medan befälhavaren tillsammans med sjöräddningsenheterna arbetade med att bekämpa oljeläckage.

På morgonen meddelar Västra Finlands sjöräddningssektion att färjan har bogserats loss. Den har fått mindre skador och behöver repareras.

Det är Finnferries som äger färjan. Trafikchef Håkan Forsman uppger för Turun Sanomat att olyckan skedde då färjan i dimman kom ur rutt och stötte på grund.

Finnferries sätter in en reservfärja på rutten.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46