Farhågor när ryskt kärnkraftverk ska bogseras genom Finska viken

Protester i S:t Petersburg. "Nej till flytande Tjernobyl" lyder banderollen på Greenpeaces lilla båt som i slutet av april protesterade framför det flytande kärnkraftverket som testas mitt i mångmiljonstadens centrum. Nästa sommar ska kärnkraftverkspråmen bogseras förbi Finland och över Östersjön. Bild: EPA/ANATOLY MALTSEV

Ett flytande ryskt kärnkraftverk ska nästa år bogseras genom Finska viken och Östersjön upp längs med norska kusten. Norge har slagit larm och varnar för risker med transporten. Också finska myndigheter är på alerten och utrikesminister Timo Soini säger att Finland ser med stort allvar på frågor som har med kärnsäkerhet och havsrätt att göra.

Det flytande kärnkraftverket Akademik Lomonsov ska enligt planerna under tre veckor nästa sommar bogseras 2 300 sjömil från S:t Petersburg genom Finska viken, Östersjön, Kattegatt och vidare norrut längs med norska kusten. Ryska myndigheter har beräknat att bogseringen från S:t Petersburg till Murmansk tar ungefär tre veckor. Slutdestinationen är Pevek i nordöstra Ryssland.

Norska regeringen är starkt kritisk till transporten av det flytande kärnkraftverket och utrikesministern, Børge Brende varnar för risker med bogseringsoperationen.

– I dag finns många allvarliga och obesvarade frågor anknutna till transporten. Vi förväntar oss att de ryska myndigheterna utför tillräckliga riskutvärderingar och beaktar de krävande väderleksförhållandena längs den norska kusten och delar med sig av informationen till norska myndigheter, sade Brende förra veckan.

Den flytande kärnreaktorn är för stunden förtöjd vid kajen i centrala S:t Petersburg och ryska statsägda bolaget Rosatom kommer här att ladda reaktorn med kärnbränsle och provköra kraftverket. Partiet Jabloko och Greenpeace har protesterat mot att reaktorn ska testas i centrum av mångmiljonstaden.

Vill se gemensamma nordiska åtgärder. Norges utrikesminister Børge Brende ser risker med bogseringen av det ryska kärnkraftverket längs med den norska kusten. Bild: EPA/Hakon Mosvold Larsen NORWAY OUT

Använt kärnbränsle ombord?

Eftersom kärnkraftverket testas innan bogseringen kommer det av allt att döma att bära med sig använt kärnbränsle under transporten vilket gör bogseringen mer riskfylld.

– Vi utgår ifrån att ryska myndigheter inte genomför en transport som utifrån professionella bedömningar framstår som oförsvarlig, sade den norska utrikesministern som också har slagit larm om kärnkraftspråmen till sina nordiska utrikesministerkolleger och vill att de nordiska länderna skrider till gemensamma åtgärder.

Soini: Vi förhåller oss med stort allvar

Utrikesminister Timo Soini blev uppmärksammad på norrmännens oro vid ett besök hos Brende förra månaden.

– Det stämmer att vi har diskuterat saken. Finlands ståndpunkt är att vi förhåller oss med stort allvar till frågor som har att göra med kärnsäkerhet och havsrätt, säger Soini och tillägger att Strålsäkerhetscentralen, Stuk, är inkopplad.

Soini påpekar att Finland inom ramen för det arkiska samarbetet har betonat hur viktigt det är att länderna tillsammans övar inför potentiella olyckor.

"Vi vet inte vad som finns ombord" Din norska kollega har kritiserat bogseringen i skarpa ordalag. Är Finlands hållning mildare?

– Oberoende av om det gäller Nordstream eller någon annan motsvarande satsning som väcker känslor, så litar vi på våra myndigheter och rättsstaten. Men självfallet måste vi diskutera saken även på ett politiskt plan och vid behov reagera. Man måste fästa särskild uppmärksamhet vid säkerheten. I dag vet vi inte exakt vad som kommer att finnas ombord på pråmen, säger Timo Soini, till HBL.

Oroar bogseringen dig?

– Jag är inte en person som brukar oroa mig särskilt mycket. Men jag är realist och förstår Børge Brendes oro. Det är inte politikerna som bestämmer om internationella transporter. Men visst är det här en fråga som väcker känslor och som man inte ska förringa. Om det skulle framgå sådant som kräver att vi reagerar, kommer vi självfallet att göra det säger Soini.

Frågetecken kring lasten. "Vi måste diskutera saken på ett politiskt plan och vid behov reagera. Man måste fästa särskild uppmärksamhet vid säkerheten. I dag vet vi inte exakt vad som kommer att finnas ombord på pråmen", säger utrikesminister Timo Soini. Bild: Lehtikuva/Linda Manner

Efter Norges vädjan samlades nordiska tjänstemän till ett möte i Stockholm i fredags. Från Finland deltog representanter för Utrikesministeriet och Strålsäkerhetscentralen.

Kärnkraftverket kommer sannolikt att bogseras genom internationellt vatten i Finska viken vilket skulle betyda att kuststaterna inte har juridisk möjlighet att ställa krav på transporten.

Greenpeace i Sverige har reagerat mot transporten och ser att en olycka under laddning, test eller transport kan leda till utsläpp av radioaktivt material. Också Greenpeace i Finland planerar åtgärder.

– Finska myndigheter kommer inte att kunna stoppa transporten, men med tanke på hur livlig sjötrafiken är mellan Helsingfors och Tallinn, måste myndigheterna vara på alerten, säger Juha Aromaa, informationschef för Greenpeace i Finland.

Hård vind en risk

En pråm är mer svårmanövrerad än ett lastfartyg och i Norge har man hänvisat till ryska uppgifter om att transporten blir riskfylld om vindstyrkan överstiger 15 meter i sekunden. Därför måste man se till att ha nödhamnar redo som kan ta emot kraftverket om vinden skulle tillta.

Finska Strålsäkerhetscentralens generaldirektör besöker i juli kärnkraftspråmen i S:t Petersburg och då hoppas man på svar om bland annat kärnbränslet som finns ombord.

Så kommer kärnkraftverket bogseras. Bild: HBL

Antti Daavittila, överinspektör på Strålsäkerhetscentralen, förklarar att det mobila kraftverket jämfört med stationära kärnkraftverk är förhållandevis litet.

– Reaktorernas effekt motsvarar ungefär en 15-del av Olkiluoto 2. Effektmässigt kan man jämföra det flytande kärnkraftverkets reaktorer med de som finns ombord på atomdrivna isbrytare. Skillnaden är dock att isbrytarna bara har en reaktor, medan Akademik Lominsov bär på två stycken, säger Daavittila.

Daavittila säger att risken för en kärnolycka på Finska viken är liten under bogseroperationen. Skulle det till exempel utbryta en brand ombord på pråmen är hans bedömning att man i Finland skulle klara sig utan att behöva evakuera sydkusten.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Lahtismuseer erbjuder guldkantade skidminnen och radio- och tv-nostalgi

Mer läsning