Färgsprakande symfonisk dansmusik

Nicholas Collon har de grundläggande färdigheterna för en bra dirigent, som sätter sin prägel på framförandena i allmänhet och musicerandet på detaljplanet i synnerhet, anser recensenten. Bild: Niklas Tallqvist/HBL-arkiv

Nicholas Collon dirigerade en innovativ programhelhet med två verk benämnda S och en av millenniets originellaste violinkonserter i fokus.

Det lyftes på en del ögonbryn i samband med utnämningen av Radions symfoniorkesters blivande chefdirigent. Vem är han, varför inte en finländare? Det var ett i sig oväntat, men ändå inte långsökt val,...