Färg som tros komma från Amorella har hittats utanför farleden och på flyttat stenblock

Viking Lines Amorella stötte på grund söndagen den 20 september utanför Järsö i den åländska skärgården. Orsaken till olyckan utreds men Trafikledsverkets dykningar tyder på att hon har varit utanför farleden, något Olycksutredningscentralen inte bekräftar. Bild: Niclas Nordlund/Lehtikuva

Färska färgspår tyder på att Viking Lines Amorella har varit utanför farleden och dragit med sig det stenblock som sedan upptäckts inne i farleden. Det visar Trafikledsverkets undersökningar. På Olycksutredningscentralen vill man vänta med slutsatser.

Nästan två veckor efter Viking Amorellas grundstötning utanför Järsö på Åland kan farleden öppnas igen på fredag.

Trafikledsverket har undersökt farleden genom dykning och draggning, i första hand för att undersöka att farleden är säker.

Men undersökningarna ger också nya uppgifter om själv händelseförloppet.

Efter grundstötningen uppdagades ett stenblock i Apotekarfarleden. Trafikledsverket har nu konstaterat färgspår på blocket som av allt att döma kommer från Amorella.

– Vi kan konstatera att det är färska spår av målarfärg, säger Simo Kerkelä som är chef för farledsenheten vid Trafikledsverket till HBL.

Han betonar att stenblocket inte har funnits i farleden tidigare.

På en bank utanför farleden finns spår av att blocket har rört sig där, och utanför farleden har Trafikledsverket dessutom enligt Kerkelä hittat färgspår på flera ställen.

"Enligt undersökningar har blocket eventuellt flyttats till följd av Amorellas grundstötning", skriver Trafikledsverket i ett pressmeddelande.

På vilket avstånd från själva farleden spåren finns, alltså hur långt utanför den hon har rört sig, kan Kerkelä inte uppge.

Amorella – eller så inte

Olycksutredningscentralen undersöker orsaken till grundstötningen. På centralen är man i alla fall ännu inte beredd att dra samma slutsatser som Trafikledsverket.

– Det här är under arbete hos oss. Spåren kan komma från Amorella eller så gör de inte det, säger Veli-Pekka Nurmi.

Enligt Nurmi fortsätter utredningarna på många fronter hos Olycksutredningscentralen. Om en två månader räknar han med att händelseförloppet är utrett och att en första analys då är klar.

Själva slutrapporten är att vänta först till sommaren.

Då olyckan skedde fanns omkring 200 passagerare och 80 besättningsmän ombord.

Bild: HBL

På Viking Line säger informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström att rederiet inte vill kommentera uppgifterna innan sjöförklaringen är klar.

– Vi har våra aningar men väntar tills vi har all fakta på bordet.

Stenblocket sprängs bort

Amorella gick på grund på samma plats också för sju år sedan. Olycksutredningscentralens rapport från den gången visar att förhållandena på platsen är svår.

"Passagen vid Hjulgrund är krävande ur ett manövreringsperspektiv", skrev centralen då.

På Trafikledsverket som ansvarar för farlederna säger Simo Kerkelä att platsen har sina utmaningar. Enligt honom finns det ändå flera andra liknande ställen i Skärgårdshavet, och menar att olyckan inte beror på själva farleden.

– Stenblocket har kommit in i farleden utifrån.

Stenblocket finns 1,5 meter in i farleden och ska sprängas bort någon gång i höst. Enligt Trafikledsverket är det nu säkerställt att blocket hålls stadigt på plats och att djupet är 8,5 meter vilket är förutsättningen. En sydprick varnar om positionen.

Apotekarfarleden öppnar klockan 16 på fredag.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning