Färdigförhandlat på Stockmann – 150 får gå

En tredjedel av kostnadsminskningen de närmaste åren ska komma från mindre personalkostnader. Bild: SPT-arkiv

De flesta sägs upp, enligt varuhuskoncernens pressmeddelande.

Stockmannkoncernen tar från och med juli i bruk en förenklad organisationsstruktur, där affärsenheterna Stockmann Retail och Real Estate samt koncernens gemensamma funktioner sammanslås till en ny Stockmann-affärsenhet.

För att minska kostnaderna skär man ner på personal. När förhandlingarna med 1 600 anställda i Finland inleddes i maj uppskattades minskningen uppgå till högst 160 personer.

På fredagen kom beskedet: 150 tjänster försvinner. Varuhusens försäljningspersonal kommer inte att minskas, enligt pressmeddelandet.

Målet är att minska kostnaderna med minst 40 miljoner euro före våren 2021.

Läs också: Stockmann vill nå "moderna arbetande" och sälja hållbara ting – tyst kring om varuhus läggs ned

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46