Faran med förnuftsfascismen, eller de ber mig stoppa brexit

Författare kan ställas till svars för sina texter, men inte för läsarens tolkning av texterna. Ett ord är sällan varken sexistiskt eller rasistiskt i sig. Skadligheten uppstår genom hur det används, i vilken kontext det förekommer.

Det finns stunder då det inte lönar sig att be om min åsikt. Om skrivandet tryter till exempel kan man utgå från att min åsikt i samtliga frågor är milt sagt människofientlig. I efterhand kanske jag s...