Får synas, men inte höras?

Talanger söker sig till talanger.

"Finland tävlar liksom de andra länderna också om utländska företagare och spetskompetens", konstaterar Inrikesministeriet på sin webbsida. På ministerienivå funderar man på lagstiftning, arbetstillst...