Får min hustru behålla sommarstugan?

Sommarstugan på bilden har ingen koppling till fallet. Bild: HBL-arkiv/Tor Wennström

"Risken finns att barnen otåligt börjar resonera att de ju redan är ägare och att de dessutom har betalat arvsskatten. Då kan de börja ”röka ut” henne eller så förväntas hustrun vistas där enbart utanför barnens semesterperioder."

Jag äger en sommarstugetomt med stuga och bastu i västra Nyland. Det är min hustru och jag som använder stugan. Vi har vuxna barn. Min fråga lyder: hur kan jag bäst säkerställa att min hustru får fort...