Får änkan sälja lägenheten?

Bild: Sari Gustafsson/Lehtikuva

Får en änka eller änkling sälja den för stora bostad hen har besittningsrätt till? Det frågar sig signaturen "En bland många" och får svar av juristen.

I denna spalt ingick i december ett svar under rubriken "Får makar sitta kvar i orubbat bo?" Jag önskar få veta om den efterlevande makan får sälja den bostad till vilken hon har besittningsrätt på li...