Fantastiskt porträtt på kommerserådinna och nya bibliska scener lockar på Sinebrychoff

Albert Edelfelts porträtt av Anna Sinebrychoff. Bild: Nationalgalleriet /Hannu Alltonen Nationa

Samlingsutställningen har hängts om och kompletterats med några intressanta nyförvärv.

Kärnan i Konstmuseet Sinebrychoffs verksamhetsområde utgörs av Paul och Fanny Sinebrychoffs samling. Den donerade Fanny Sinebrychoff till finska staten för hundra år sedan. Men museet ansvarar också f...