Fantasifulla interiörer och konsthistoriska referenser

Suggestiv interiör. Winter Room (2019) av Karoliina Hellberg. Bild: Pressbild

Få lyckas kombinera kvalitet och kvantitet med lika stor framgång som Karoliina Hellberg. Ett speciellt konstnärskap, skriver Helen Korpak.

Karoliina Hellberg är ett fenomen. Direkt efter en soloutställning på Didrichsens konstmuseum följer ytterligare en egen utställning på Galerie Anhava, bestående av 34 verk som alla är gjorda un...