Fångvården slår larm om radikaliserade fångar

Fängelserna utgör en grogrund för radikalisering enligt Brottspåföljdsmyndigheten. Bild: LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Under det senaste året har Brottspåföljdsmyndigheten identifierat 84 fångar som visar tecken på våldsam extremism i fängelserna. Observationerna har bland annat gällt fångar som har misshandlat folk av religiösa skäl eller fångar som har firat då de har nåtts av nyheter om terrorattacker.

Brottspåföljdsmyndigheten varnar för att fångar i finska fängelser radikaliseras. Juha Eriksson, säkerhetschef för Södra Finlands brottspåföljdsregion har gjort en studie över fångar som av fångvårdsmyndigheterna bedöms som radikaliserade och våldsbejakande.

Undersökningen inleddes för ett drygt år sedan och under den tiden har Brottspåföljdsmyndighetens anställda, identifierat 84 personer som bedöms som våldsbejakande extremister. Av dem är 45 fortfarande inspärrade medan 39 har fått lämna fängelset eller utvisats.

"Det har varit ett flertal observationer om extremism under projektet. Till exempel har fångar med muslimsk bakgrund begått misshandel i fängelserna i fall där religionsanknutna faktorer misstänks ligga bakom", enligt rapporten.

Jubel efter Åbo

I fängelserna har man noterat att det bland fångarna finns personer som hurrar då de nås av nyheter om terrordåd.

– Också nu senast efter attacken i Åbo, har vi fått rapporter om att fångar har jublat, säger Eriksson.

Observationer har kommit in nästan varje gång efter en attack. Iakttagelserna visar att det bland fångarna finns personer som har en positiv attityd gentemot terrorism som riktar sig mot västerländska människor, enligt undersökningen.

En utmaning är att radikaliserade karismatiska ledarfigurer systematiskt försöker locka med sig andra. Eftersom tillgången till internet är begränsad i fängelserna distribueras det extremistiska materialet via böcker, cd-skivor eller så är det självproducerat material.

Enligt Eriksson är det stora flertalet radikaliserade som har observerats i fängelserna personer av utländsk bakgrund, men det finns också en liten del radikaliserade högerextremister i fängelserna.

Enligt rapporten är det svårt att rehabilitera dem som har radikaliserats. Eriksson har studerat hur man hanterar radikaliserade fångar i andra europeiska fängelser. På vissa håll är lösningen att föra samman de redan radikaliserade till avdelningar där de inte kan sprida sin ideologi till utomstående. Men Eriksson bedömer att en bättre metod i finska förhållanden vore att placera radikaliserade fångar med utländsk bakgrund tillsammans med finskfödda fångar utan kopplingar till muslimsk extremism, eftersom det sannolikt är svårt att lyckas omvända dem.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning