Fångsten av småvilt minskade i fjol – särskilt skogshönsfåglar är sällsynta

Fångsten av järpe, ripa, orre och tjäder var mindre i fjol än år 2016, meddelar Naturresursinstitutet Luke.

Skogshönsfåglarnas bestånd uppvisar en tydlig minskning, enligt Naturresursinstitutet Lukes jaktstatistik över fångstmängderna för småvilt. Fångstmängderna för järpe, ripa, orre och tjäder var mindre i fjol än år 2016. Enligt Luke har trenden varit nedåtgående redan tidigare.

– På några år har fångsten av orre minskat med två tredjedelar och fångsten av tjäder halverats, säger forskare Leena Forsman från Luke i ett pressmeddelande.

– Många av de jägare som deltog i statistikenkäten berättade att mängden småvilt var liten, särskilt mängden skogshönsfåglar. Därför jagade de inte varje år eller beskattade beståndet måttligt.

Enligt Lukes jaktstatistik var ändå fångsten av sjöfågel, till exempel gräsand, knipa och kricka, lika stor år 2017 som året innan. Fångsten av hare och mårdhund minskade en aning.

Det finns cirka 200 000 jägare i Finland varje år. De senaste tre åren har antalet jägare varit så gott som oförändrat.

Lukes jaktstatistik baserar sig på en enkät som skickades ut till över 5 000 jägare. Cirka 60 procent av dem svarade på enkäten.

Fångsten av skogshönsfåglar minskade i fjol. Bild: Naturresursinstitutet Bild: SPT/Naturresursinstitutet

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03