Fängelsedömda fick bidrag som arbetslösa

Intagna i nederländska fängelser tog emot arbetslöshetsersättning. Bild: MATTHIAS RIETSCHEL/TT-AP

Hundratals personer har fått nederländsk arbetslöshetsersättning – samtidigt som de sitter i fängelse.

Totalt handlar det om runt 550 intagna som tagit emot bidragspengar, enligt en granskning av tv-programmet Nieuwsuur. I ett fall hade en dömd narkotikalangare tagit emot kring totalt 100 000, som denne nu måste betala tillbaka.

En advokat som företräder en annan intagen som tog emot bidrag värt runt 20 000 euro säger till tidningen De Volkskrant att denne klart och tydligt stod skriven som boende på ett fängelse.

Den politiska oppositionen kallade ansvarig minister Wouter Koolmees till en frågestund för att ställa honom mot väggen.

– Det irriterar mig något enormt, sade Koolmees till de samlade parlamentsledamöterna, och tillade att det delvis berott på att myndigheterna använt sig av en föråldrad databaslösning.

Nieuwsuur avslöjade nyligen att samma myndighet fortsatt att betala ut bidrag till polska arbetare efter att de flyttat från Nederländerna.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46