Fängelse för terrordömd dansk flicka

Bild: Mostphotos

Straffet för den 17-åriga danska flicka som i tisdags förklarades skyldig till terrorförsök blir sex års fängelse – och inte förvaring på obestämd tid som åklagaren hade yrkat på.

Det var i tisdags som tingsrätten i Holbæk förklarade 17-åringen skyldig till att ha förberett terrorhandlingar. Hon ska ha haft för avsikt att vilja spränga sin tidigare skola samt den judiska Carolinerskolan i Köpenhamn.

På torsdagen meddelades vilken straffpåföljden blir.

Kvinnan får fängelse i sex år eftersom rätten inte bedömer henne som så farlig att förvaring – det strängaste straffet i Danmark – är motiverat.

Två av nio nämndemän yrkade på förvaring.

"En majoritet har lagt särskild vikt vid att flickan var 15 år vid tidpunkten för gärningen och att hon är ostraffad från tidigare, skriver tingsrätten i ett pressmeddelande".

Ett rättsläkarråd som rätten konsulterade menade att det finns risk för att flickan begår nya kriminella handlingar och att hon kan skada omgivningen, och rekommenderade därför förvaring.

Utlåtandet tas också upp i domen men enligt pressmeddelandet från tingsrätten vägs hennes omognad – som påvisats i en psykiatrisk undersökning – och naturen av hennes förberedelser in.

Flickan konverterade till islam efter en semesterresa till Turkiet och radikaliserades fort. Under rättegången hävdade hon att hon aldrig hade för avsikt att verkställa sina planer utan var ute efter att få uppmärksamhet och spänning.

Den förklaringen bedömde rätten ändå inte som trovärdig.

Familjen slog larm när de hittade kemikalier för tillverkning av sprängmedel i källaren. Mamman har hävdat att kommunen inte uppfyllt sitt ansvar i fallet med hennes dotter.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning