Fånge i kvinnolivet

Édouard Louis skildrar sin mor fången i klass och kön. Bild: Picasa

Édouard Louis fortsätter att beskriva den franska arbetarklassens villkor, nu med sin egen mor i fokus. Våldsamma män, oplanerade barn, illa betalda slitjobb, fattigdom – och en son som vill ge henne upprättelse efter skildringen av sin hemska uppväxt han debuterade med.

I sin nyutkomna bok Combats et métamorphoses d'une femme (En kvinnas strider och metamorfoser) omkullkastar Édouard Louis inledningsvis ett antal förutfattade meningar om vad litteratur är."Man har sa...