Fångarnas dilemma i ett nötskal

Strax efter att ett extrainsatt FN-klimatmöte i september inte utmynnade i några betydelsefulla löften för att sänka koldioxidutsläppen, varnades klimatpanelen IPCC i en specialrapport för att den globala uppvärmningen drabbar hav och områden som är täckta av snö och is på sätt som direkt hotar naturen och människan. Bild: AFP-Lehtikuva / Johannes Eisele

Det bästa för den enskilda är inte alltid synonymt med det bästa för helheten. Därför sticker protektionism i klimatets namn fram sitt fula tryne.

Vi vet alla vilka uppoffringar som krävs för att bromsa klimatförändringen, men passiviteten segrar av fruktan för politiska bakslag och kolläckage, alltså strängare miljöregler som eggar industrin at...