Faned vid Nylands brigad på lördag

Bild: VN-ARKIV

Rekryterna i Nylands brigad blir jägare i samband med lördagens krigsmannaedgång och -försäkran.

Brigadkommendör Arvi Tavaila utnämner på lördag rekryterna i Nylands brigad i Dragsvik till jägare. Utnämningen sker i samband med krigsmannaedgången och -försäkran för rekryterna som ryckte in i januari. Cirka 700 rekryter inledde sin tjänstgöring i Dragsvik i början av januari.

Lördag är också en besöksdag för beväringarnas anhöriga och vänner. Brigadens portar öppnas klockan 10 och stängs klockan 16.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46