Faned vid Nylands brigad på lördag

Bild: VN-ARKIV

Rekryterna i Nylands brigad blir jägare i samband med lördagens krigsmannaedgång och -försäkran.

Brigadkommendör Arvi Tavaila utnämner på lördag rekryterna i Nylands brigad i Dragsvik till jägare. Utnämningen sker i samband med krigsmannaedgången och -försäkran för rekryterna som ryckte in i januari. Cirka 700 rekryter inledde sin tjänstgöring i Dragsvik i början av januari.

Lördag är också en besöksdag för beväringarnas anhöriga och vänner. Brigadens portar öppnas klockan 10 och stängs klockan 16.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39