Familjevåld skördade 22 liv i fjol

Under 2015 anmäldes 8 800 fall av våld i nära relation i Finland. Nästan 70 procent av offren var kvinnor och en fjärdedel barn.

Det är ändå toppen av isberget som når myndigheterna, eftersom de flesta våldshandlingar inom hemmets väggar aldrig anmäls.

Enligt en undersökning som gjorts av Europeiska unionens råd för grundläggande rättigheter, FRA, 2014 har hela 30 procent av de finländska kvinnorna upplevt fysiskt eller sexuellt våld i en nära relation. Här ligger Finland risigt till i EU-jämförelse, i topp tillsammans med Danmark och Lettland. Hela 46 procent har som barn utsatts för fysiskt våld från en vuxen, medan 11 procent som barn utsatts för sexuellt våld från en vuxen.

Enligt Statistikcentralens uppgifter anmäldes i fjol 292 fall av grov misshandel och försök till brott mot liv inom familjen eller nära relation i Finland. I de här fallen var drygt hälften av offren män. I de fall då offren var män var också hälften av de misstänkta förövarna män, samtidigt som över 90 procent av de misstänkta förövarna var män i de fall då offret var en kvinna.

Då det gäller våldet mellan nuvarande eller före detta makar eller sambor var offret en kvinna i 80 procent av fallen.

Sammanlagt ökade antalet anmälda fall av familjevåld och våld i nära relation i fjol med 6,7 procent, vilket främst förklaras av lagändringar. År 2011 ändrades lagstiftningen så att också lindrig misshandel i nära relation eller som riktar sig mot en minderårig lyder under allmänt åtal.

I april i fjol ändrades dessutom barnskyddslagen så att plikten att polisanmäla misstanke om brott mot barns liv eller hälsa utvidgades. Följaktligen ökade antalet anmälda våldsbrott där förövaren är förälder och offret barn med närmare en tredjedel. Det har också höjt kvinnornas andel av förövarna i våldsstatistiken som rör familjevåld. Ungefär en tredjedel av förövarna var kvinnor i de fall då en förälder begått en våldhandling mot sitt barn.

Av alla registrerade fall av våld i familjen och nära relation 2015 räknas drygt hälften som misshandel och en knapp fjärdedel som lindrig misshandel. Drygt 14 procent handlade om olaga hot, medan knappt två procent handlade om sexuellt utnyttjande av barn.

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning