Familjerna nöjda med småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogiken får högt betyg i huvudstadsregionen. Bild: Mostphotos

Vårdnadshavarna i huvudstadsregionen ger dagispersonalen beröm och också barnen trivs i huvudsak på dagis, visar en färsk enkät.

Trots förbistring kring personalbrist och svårigheterna att få en dagisplats nära hemmet ger föräldrarna i huvudstadsregionen småbarnspedagogiken gott betyg. Det visar en färsk enkät som besvarats av drygt 15 000 vårdnadshavare och deras barn. Svaren är i stort sett lika både på svenskt och på finskt håll och i alla tre stora städer i huvudstadsregionen plus Grankulla.

Vårdnadshavarna ger småbarnspedagogiken skolbetyget 8,9 i Helsingfors och Esbo, något under i Vanda och något över i Grankulla. Särskilt gott betyg får personalens bemötande, medan en del vårdnadshavare gärna skulle önska sig mer information om verksamheten på dagis och det individuella barnet. Också kontinuitet i personalen och mindre grupper önskas i en del av de individuella svaren.

Privata daghem och daghem med köpavtal får något bättre betyg än kommunala daghem, 6,3 mot 6 på en 7-gradig skala. Familjedagvård får för sin del lite bättre betyg än andra former.

Av barnens egna svar framkommer att kompisarna, lek och utfärder är det roligaste på dagis, medan vilostunden och andra barn som retas får tummen ned.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning