Familjer stämmer EU för svag klimatpolitik – oklart om domstolen ens tar upp fallet

Armando Carvalho och hans familj förlorade sin trädplantage under skogsbränderna i Portugal förra hösten. – Jag var gick med i det här rättsfallet eftersom det är EU:s sak att visa vägen och agera ambitiöst för att bromsa klimatförändringen, säger han.Bild: Ania Drazkiewicz

Ett antal privatpersoner och organisationer stämmer EU för unionens klimatutsläpp. De menar att klimatförändringen är en människorättsfråga, men finländska jurister säger att det är oklart om domstolen ens kommer att ta sig an fallet.

Tio familjer och ett hundratal organisationer drar EU-parlamentet och ministerrådet inför EU:s domstol. Orsaken är att de anser att EU tillåter för stora klimatutsläpp till 2030, och att unionen därmed försummar sin skyldighet att skydda sina medborgare. Det uppger miljöorganisationen Climate Action Network (CAN).

Familjerna hävdar i stämningsansökan att EU:s mål att minska utsläppen med 40 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivå är otillräckligt för att förhindra en farlig klimatförändring och för att skydda medborgarnas grundläggande rättigheter till liv, hälsa, utkomst och egendom.

Tio familjer från Portugal, Tyskland, Frankrike, Italien, Rumänien och Fiji samt organisationer som Samernas ungdomsförbund i Sverige (Sáminuorra) hävdar att klimatförändringen redan påverkar deras utkomstmöjligheter, liv och kultur. De yrkar på att EU:s domstol ska slå fast att klimatförändringen är en människorättsfråga och att EU därmed är skyldigt att skydda medborgarnas rättigheter, också för kommande generationer.

Stämningsansökan riktar sig mot EU:s system för utsläppshandel, förordningen om ansvarsfördelning och lagstiftningen om skogs- och markanvändningssektorn (LULUCF), som parlamentet och rådet nyligen godkänt. Familjerna hävdar att EU tillåter utsläppsnivåer som är mycket högre än unionens egentliga potential för utsläppsminskningar.

– På sex år har vi förlorat 44 procent av våra skördar i Provence för att klimatförändringen drabbar oss allt hårdare. EU måste lyssna till sina medborgare och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda oss, säger fransmannen Maurice Feschet i ett pressmeddelande.

Sanna Vannar som leder Sáminuorra säger att samerna förlorar en hel kultur om de förlorar renskötseln.

– Många ungdomar vill ta upp renskötseln, men de ser ingen framtid i branschen, främst på grund av klimathotet.

Familjernas miljöjurist Roda Verheyen säger att klimatförändringen har blivit en rättsfråga i flera EU-länder och ute i världen, och att hennes klienter ställer sitt hopp till EU:s domstol.

De rättsvetare HBL talar med vill inte kommentera fallet offentligt eftersom de inte känner detaljerna. De påpekar ändå att även om klimatförändringen har kopplingar till mänskliga rättigheter är det inte givet att de som väcker talan rent juridiskt befinner sig i en position där de kan be domstolen utreda frågan.

Och även om domstolen tar sig an fallet, säger miljöjuristerna, är det oklart hur den ska kunna påvisa att det är en otillräcklig ambitionsnivå i just EU:s klimatpolitik som drabbar de här familjerna. Om rättsprocessen blir av väntas den pågå i flera år.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33