Familjen utgör största sveket

Familjen utgör det största sveket för en frihetstänkande, könsstympad kvinna.

Sara Mohammad, människorättsaktivisten, som nyligen besökte Finland (HBL 30.1), och som jag pratade med på en konferens i Stockholm berättade att det finns 38 000 könsstympade kvinnor i Sverige. Detta trots att lagen där förbjuder könsstympning sedan 1982.

Flickor och unga kvinnor, som inte könsstympas i någon hemlig källare i Sverige, kan tvingas genomgå operation då de besöker sitt ursprungsland. Den problematik och de trauman som en könsstympad kvinna kan uppleva kan inte behandlas kollektivt i ett familjesammanhang. Kvinnor som lider i eller motsätter sig kulturen där könsstympning förekommer måste få strikt individuell och konfidentiell traumabehandling.

Det är en förolämpning för familjen och släkten att frångå traditioner som berör könsstympning, kvinnans kropp och hennes sexualitet. Olydnad berättigar till misshandel och till och med hedersmord. Familjen utgör det största sveket för en frihetstänkande, könsstympad kvinna och den bidrar inte till att skapa den trygghet ett barn behöver enligt vårt samhälles mått. Kärleken till nästan är här underordnad "den högstes" vilja. En förnekande hållning i denna fråga är naiv, och den kallar Sara Mohammad för välmenande, politisk rasism.

Anne-Charlotte Söderström Ekenäs

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning