Familjeledigheter – gemensam sak

Bild: Mostphotos

Arbetsmarknadsparterna är redo och oppositionen är redo, men hur långt sträcker sig regeringen kring familjeledigheterna?

En oväntad duo skrev en gemensam artikel i onsdagens Helsingin Sanomat. FFC:s ordförande Jarkko Eloranta och direktör Ilkka Oksala från Näringslivets centralorganisation EK talar båda varmt för en rejäl reform av familjeledigheterna. De intygar att även om deras modeller inte är helt lika så kan en kompromiss nås.

Då helhetslösningarnas tid på arbetsmarknaden är förbi är det väl just den här typen av övergripande frågor som arbetstagarnas och -givarnas centralförbund fortfarande ska diskutera och förhoppningsvis komma överens om.

Nu gäller det bara att få också regeringen med på det här tåget. Regeringen meddelade visserligen i samband med att budgetförslaget blev klart att man trots allt har beslutat bereda en reform av familjeledigheterna. Ett förslag ska finnas klart före årsskiftet så att de nya bestämmelserna kunde träda i kraft redan från 2019.

Regeringen har sagt att man gärna bereder förslaget i samarbete med arbetsmarknadsparterna, men däremot har man gett kalla handen till oppositionens önskemål om en parlamentarisk beredningskommitté.

Regeringens tidigare motstånd talar för att reformen inte blir så omfattande som den borde bli med tanke på den stora och långsiktiga betydelse den kunde ha för jämställdheten på arbetsmarknaden och ekonomiskt genom en höjd sysselsättningsgrad.

Regeringen borde ta emot oppositionens utsträckta hand och visa större mod, ta tid på sig och göra en ordentlig reform med verkliga konsekvenser och inte bara besluta om en reform för reformens skull. För som Eloranta och Oksala skriver: "Innehållet i reformen är mycket viktigare än dess tidtabell".

Regeringen måste våga ändra på familjeledigheterna även om det kostar då en betydligt längre ledighet öronmärks för papporna. Hemvårdsstödet borde förkortas eller åtminstone graderas om så att det sjunker ju längre det lyfts, vilket i sin tur kunde ge en besparing.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03