Familjekraft gav singelmamman en andningspaus

Kati, August och Werner Bondorff gillar sällskapsspel och spelar ofta tillsammans. Labyrint är ett favoritspel, men i bokhyllan finns också många andra roliga brädspel. Bild: Niklas Tallqvist

– Gemenskapen med de andra var stor och alla förstod varför ens barn inte alltid uppför sig exemplariskt. Jag kände hur stressen släppte! Så beskriver Kati Bondorff det familjekraftläger, arrangerat av Folkhälsan, som hon och hennes två pojkar deltog i. Lägret finansieras med luciamedel.

Kamratstödet är det som många deltagare i familjekraftlägren nämner som största behållningen. Att få utbyta erfarenheter med andra föräldrar som också lever i en på något sätt belastande vardag. Att f...