Familj ansåg att trampolinhoppande 10-åringar var polissak

Om man inte kan kommunicera ansikte mot ansikte med sina grannar kan man göra det skriftligen, eller be disponenten sköta snacket. Bild: Lehtikuva / Kimmo Mäntylä

Disponenter upplever att de tillkallas i allt vardagligare situtioner. Då disponentens befogenheter inte räcker till vänder man sig till en medlare.

Människors tröskel att möta andra människor verkar ha blivit högre, säger Jouko Mäki-Tarkka som är disponent på stiftelsen för hyresbostäder i Tammerfors. Invånare i ett husbolag flyttar allt oftare över sina tvister till en tredje part, såsom disponenten.

Mäki-Tarkka minns ett färskt fall där det uppstått ett gräl mellan två familjer som bodde i samma husbolag.

– Den ena familjens cirka tioåriga son hade hoppat på en annan familjs trampolin med sina kompisar, uppenbarligen hade pojkarna till en början haft lov att hoppa på trampolinen. Senare blev jag kontaktad för att lösa fallet som enligt den andra familjen var ett hemfridsbrott. De trodde verkligen att det här skulle bli en polissak, säger Mäki-Tarkka.

– Det är ett märkligt drag. Kanske det är en form av medvetenhet om det egna reviret och framhävande av det privata. I bakgrunden ligger säkert också en rädsla för att möta den andra parten.

Kravet på goda kunskaper i medling och människorelationer ökar då allt fler bråk ska lösas av disponenterna.

Det vore viktigt att kunna diskutera om saker då grannarnas världsbilder kan se väldigt olika ut på grund av olika livssituationer, vanor och värderingar, säger Miriam Attias som är chef på centralen för medling i granntvister.

En professionell medlare kan exempelvis hjälpa i sådana situationer där disponenten upplever att det inte längre finns några lagliga befogenheter för hen att lösa grannfejden.

– Grannens barn är kanske bullriga eller så kanske man upplever att ett oljud inte är normalt. Om man i hemlighet fördömer grannens sätt att uppfostra sina barn kan också barnen gå en på nerverna, säger Attias.

Hon uppger att avsikten inte är att grannarna ska vara eniga utan att öka på förståelsen och dialogen.

Attias anser att byråkratin i Finland matar konfliktsituationer och skapar avstånd människor emellan. Mäki-Tarkka i sin tur hävdar att bristen på dialog spetsar till situationerna och kan till och med leda till att grupperingar uppstår i ett husbolag.

– En liten grej kan blåsa upp till en stor konflikt som i värsta fall skakar upp hela huset. I medlingen återvänder man sedan till den gamla goda tiden då människor talade med varandra och löste konflikterna sinsemellan. 

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning