Falska tolkningar om koldioxiden

Vi behöver inte vara oroliga över att atmosfärens koldioxidhalt exploderar till en följd av att havet blir varmare.

Kaj Granlund (HBL Debatt 9.8) sprider falska tolkningar om koldioxid och värme. Han försöker bevisa att havens uppvärmning leder till att koldioxidhalten i atmosfären ökar. Henrys lag är i sig själv inte tillräckligt eftersom gasen som löst sig i vattnet reagerar vidare till bikarbonat. För att hans påstående om att varmare vatten leder till högre koldioxidhalt i atmosfären skulle vara sant borde vattnets pH-värde vara omkring 4. Havens pH är omkring 8, vilket innebär att en nettoförsurning av haven är på gång. Haven drar i sig koldioxid från atmosfären. Varmare vatten leder till att havsförsurningen blir långsammare.

Vi behöver inte vara oroliga över att atmosfärens koldioxidhalt exploderar till en följd av att havet blir varmare. Det kol som är bundet i haven är till största delen i form av bikarbonatjoner och kommer inte att avdunsta fastän vattnet skulle koka.

Jordens omloppsbana runt solen är i dag nära det rundaste den kan vara i jämförelse med historiska tider, jordens rotationsaxel lutar bara en aning mer än sitt historiska medeltal, och jordens rotationsaxel lutar mot solen på norra halvklotets sommar. Tillsammans betyder detta att en ny istid sannolikt inte inleds inom de närmaste 50 000 åren.

Koldioxiden i atmosfären är inte jämnt fördelad. Högre halter förekommer ovanför landområden och speciellt på det norra halvklotet. Koldioxiden i den lägre troposfären är inte egentligen ett problem eftersom både fotosyntesen och haven kommer åt den. Koldioxiden som nu spiller över till stratosfären i allt större mängder är däremot ett problem på lång sikt. Havens cirkulation och luftströmmarna bidrar till att värmen i troposfären transporteras från ekvatorn mot polerna för att sedan kunna finna vägen bort från troposfären. Den ökande mängden koldioxid i stratosfären bidrar med en extra ylletröja, vilket får troposfärens naturliga växthuseffekt att tillta, främst genom större mängder vattenånga i troposfären.

Peter Blomberg Esbo

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning