Fallet Assange i tingsrätten i dag – kan häktas på nytt i Sverige

Julian Assange utreds återigen för en våldtäkt som ska ha begåtts i Sverige 2010. Arkivbild. Bild: TT/AP/Matt Dunham

Kommer Wikileaksgrundaren Julian Assange återigen att häktas i sin frånvaro? Under förmiddagen inleddes häktningsförhandlingen, där Uppsala tingsrätt ska bedöma om bevisningen gällande våldtäktsanklagelserna emot honom är tillräckliga.

Assange anklagas för en våldtäkt som ska ha ägt rum i Sverige 2010. Samma år häktades han i sin frånvaro, och efter diverse rättsliga turer tog han 2012 sin tillflykt till Ecuadors ambassad i London, och beviljades politisk asyl av Ecuador.

För två år sedan lades brottsutredningen mot honom ned, eftersom den dåvarande åklagaren kommit till slutsatsen att det inte längre gick att driva utredningen framåt.

Öppnade utredningen

Men när Julian Assange i april i år greps på ambassaden av brittisk polis hamnade allt i ett annat läge, och förundersökningen mot honom återupptogs av Åklagarmyndigheten. Nuvarande åklagare Eva-Marie Persson begär därför att Assange återigen ska häktas i sin frånvaro.

– Han lär i alla fall inte frivilligt komma till Sverige, säger hon i tingsrätten, och fortsätter:

– Det är min uppfattning att brottet är såpass allvarligt att det allmänna intresset av att det kan utredas väger tungt.

Åklagaren har tidigare meddelat att om tingsrätten beslutar att häkta Assange kommer hon att utfärda en europeisk arresteringsorder i vilken han begärs utlämnad till Sverige.

Julian Assange förnekar brott, säger hans advokat Per E Samuelson, som motsätter sig häktningen och hävdar att det rätten har att ta ställning till är om det i dag finns flyktfara. Det gör det inte, eftersom Assange sitter i fängelse, anser advokaten.

– Man kan inte fly från ett fängelse, han sitter där han sitter.

Samuelson trycker också på att omständigheten att åklagarna vill utfärda en europeisk arresteringsorder inte kan utgöra ett skäl för häktning. Uppsala tingsrätt får inte häkta Assange bara för att hjälpa Åklagarmyndigheten med detta, säger han.

– Häktningsskäl, konkreta häktningsskäl som flyktfara och proportionalitet, måste föreligga i det här fallet, säger advokaten.

Upprepade gånger återkommer Samuelson till att inte är säkert att Assange kommer att åtalas och att utredningen kan läggas ner igen.

– Bara om han blir åtalad ska han komma hit, säger advokaten bestämt.

Konkurrens

Assange är redan dömd till 50 veckor i fängelse i Storbritannien, men indikationer finns på att han kan släppas efter halva tiden. Därefter kan det brittiska rättsväsendet ta ställning till om Assange kan flyttas till Sverige. Samtidigt vill även USA ha Assange utlämnad.

I tisdags gjorde Julian Assanges försvarare ett försök att skjuta upp häktningsförhandlingen, med hänvisning till att hans klient var i dåligt skick och inte kunnat ta del av bevisningen i häktningspromemorian. Uppsala tingsrätt avslog dock advokatens begäran.

I torsdags skulle Assange ha varit med vid en förhandling i brittisk domstol via videolänk från fängelset. Han var dock då för sjuk för att medverka.

"Offentlig mobbing"

Dagen efter, på fredagen, sade FN:s särskilde rapportör för tortyrfrågor Nils Melzer i ett pressmeddelande att Wikileaksgrundarens mänskliga rättigheter kan kränkas om han utlämnas till USA där han riskerar dödsstraff.

Efter att ha besökt Assange i fängelset, tillsammans med två personer som är specialiserade på att utreda om människor har utsatts för tortyr eller behandlats illa på andra sätt, riktade han hård kritik mot hur Assange behandlats de senaste åren.

Julian Assange har utsatts för offentlig mobbning, skrämseltaktik och förtal i USA, Storbritannien, Ecuador och Sverige, anser Melzer. Han sade att Assange visar symtom som liknar de som personer som utsatts för psykisk tortyr kan uppvisa.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning