Fall av mässling i Hyvinge sjukhus

Fallet uppdagades vid Hyvinge sjukhus. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Mannen som insjuknat i mässling hade varit på resa utomlands innan han insjuknade.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Hus meddelar att ett fall av mässling har påträffats vid Hyvinge sjukhus. Den insjuknade är en finländsk medelålders man.

Enligt Hus har mannen rest utomlands innan insjuknandet. Hus har inte några säkra uppgifter om mannens vaccinbakgrund.

Mannen vårdas på sjukhus för tillfället. Han är isolerad från alla andra patienter.

Enligt Hus har tiotals personer exponerats för mässling, men man har vidtagit åtgärder och säger att risken för andra patienter att insjukna är minimal.

Hus ber ändå personer som vistats vid sjukhuset på fredagen den 22 november klockan 7-9 och 16-18.30 att kontrollera att man är vaccinerad mot mässling.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd är mässling en mycket smittosam sjukdom. MPR-vaccinet ger ändå ett väldigt starkt skydd mot sjukdomen.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning