Fairbnb vill vara ett rättvist alternativ till Airbnb

Det ska inte vara svårt för en turist i Helsingfors att välja en etiskt hållbar boplats, säger Susanne Ådahl. Bild: Niklas Tallqvist

Fairbnb-projektet vill erbjuda ett etiskt alternativ till uthyrningstjänsten Airbnb vars affärsmodell, i takt med att företaget vuxit, börjat orsaka allt större problem för dess värdorter. Susanne Ådahl är en av eldsjälarna som vill hämta en mer etisk form av delningsekonomi till Finland.

Uthyrningstjänsten Airbnb har snabbt vuxit från ett av Silicon Valleys uppstarts-stjärnskott till en multinationell jätte med tusentals anställda. Företaget hör till de mest framgångsrika globala aktörerna i det som brukar kallas för delningsekonomi. Men företagets affärsmodell, som låter dess användare hyra ut fastigheter till turister och andra icke bofasta besökare på kort tidsbasis, har stött på allt hårdare kritik från lokalbor i populära turiststäder som Venedig och Amsterdam bland annat för att den uppmuntrar till fastighetsspekulationer och driver upp hyrorna för den bofasta befolkningen.

Fairbnb, som redan verkar i bland annat Bologna och Amsterdam, vill erbjuda ett etiskt alternativ vars verksamhet fokuserar på att ge tillbaka till lokalsamhället i stället för att exploatera det.

Susanne Ådahl är initiativtagare till och koordinator för Fairbnb Finland och har sin bakgrund inom forskning och aktivism. Hon fick veta om projektet under våren via en reklam på internet och kontaktade en av grundarna, Damiano Avellano, som av en händelse var på väg till Helsingfors för att delta i en konferens.

– Det visade sig att Fairbnb faktiskt sökte efter lokala kontaktpersoner för att hjälpa dem att utvidga verksamheten bland annat just till Finland och Helsingfors, så de var genast med på noterna, berättar Ådahl.

Planeringsmötet hölls i början av juni och Ådahl kunde också utnyttja kontakter från sin tidigare karriär för att hitta andra lokala samarbetsparter som till exempel organisationen Open Knowledge Finland vars ideologiska bakgrund och syfte passar ihop med Fairbnbs.

Skillnader i affärsmodellen

De största skillnaderna mellan hur Fairbnb och Airbnb opererar är för det första att hälften av den kommission på 15 procent som kunden betalar till Fairbnb för att hyra en lägenhet genom tjänsten återinvesteras i det lokala samhället genom någon form av välgörenhet, sociala projekt, miljövård eller dylikt i samarbete med lokala partnerorganisationer.

– Resten av den kommission som vi tar ut går till att driva tjänsten, betala personalens löner och så vidare. Vi siktar alltså inte på att göra någon vinst utan fungerar mer som ett ideellt kooperativ vilket är ganska unikt i uppstarts- och delningsekonomibranschen, förklarar Ådahl.

En annan skillnad gentemot Airbnb är att Fairbnb opererar enligt den grundläggande principen "en fastighet per hyresvärd" och att hyresvärden måste vara bosatt på samma ort som fastigheten. Fairbnb gör detta för att förhindra att projektet på samma sätt som Airbnb ska användas av multinationella storinvesterare för att köpa upp stora mängder lägenheter på populära turistorter och driva dem som "svarthotell" på heltid, vilket kan driva upp fastighetspriser och hyror för den fast bosatta befolkningen. En farhåga är också att det leder till att populära turiststäder och -stadsdelar överexploateras och förlorar sin unika karaktär.

Rovaniemi unikt

Ådahl berättar att hon själv bott i Amsterdam, där brant stigande fastighetspriser leder till att innevånare helt enkelt överger staden för att det blir för dyrt att bo där. Helsingfors, som först på senare tid börjat etablera sig som europeiskt turistmål, är inte lika stormande populärt men Ådahl berättar att det också i Finland finns exempel på hur Airbnb haft stor påverkan på lokalsamhällen:

– Då jag ordnade det första planeringsmötet för Fairbnb här i Helsingfors blev jag kontaktad av en person från Lapplands universitet som forskat i turismen i området. Jag fick veta att Rovaniemi faktiskt är den stad i Europa som har flest Airbnb-uthyrningar per capita och att den unikt höga frekvensen redan orsakat problem.

Enligt Susanne Ådahl är ett stort problem att privatpersoner, såväl resande som hyresvärdar, ofta inte är fullt medvetna om sina juridiska eller moraliska rättigheter och skyldigheter. Därför behövs en tjänsteleverantör som hjälper dem:

– Det är viktigt att det inte ska vara svårt att göra moraliskt rätt val.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning