Fågelns klara klang

Den svenska litteraturen kan glädjas åt en ny diktare. Tidigare känd som poet på finska och prominent översättare av svensk poesi debuterar Caj Westerberg på svenska. Det sker med samma självklara behärskning som allt annat han gjort.

Caj Westerberg, En den klaraste klang, Ntamo förlag

Caj Westerberg, Mörker och ljung, Ntamo förlag

Caj Westerberg överraskar med två fina diktsamlingar på svenska. Westerberg, född 1946, känner vi som en av sin generations viktigaste finskspråkiga poeter med tretton diktsamlingar bakom sig. Dessutom är han en framstående översättare som tolkat bland andra Gunnar Ekelöf, Tomas Tranströmer och Tua Forsström till finska. Westerberg är tvåspråkig, och när han nu ger ut två digra volymer av sin poesi på svenska – mest egna tolkningar men också nyskrivna dikter – blir det också ett svep över och en sammanfattning av ett livsverk.

Personlig och tidstypisk

När Westerberg debuterade 1967 med Onnellisesti valittaen ("Lyckligt klagande") var han både personlig och tidstypisk. Personlig genom sitt från början pregnanta språk. Tidstypisk för att den centrallyriska hållningen som alltid präglat hans dikt var utåtriktad och socialt intresserad. Stort och smått förenades hos diktjaget som iakttog den omgivande världen. Trafiken mellan det allmänna och det individuella var livlig.

Dikterna hade bland annat karaktären av utstuderade samtidsreportage, på samma sätt som i till exempel Pentti Saarikoskis och Claes Anderssons böcker från samma tid. Från första början visade sig Westerberg också vara en kunnig och skarpsynt naturlyriker som kombinerade de intensiva upplevelserna med handfasta fakta. Därmed var grunden lagd för ett författarskap som sedan genom decennierna fördjupat och varierat uttrycksmedlen utan att någonsin överge sina utgångspunkter.

Två böcker

De två böckerna är av olika slag men innehåller en del dubbleringar. En den klaraste klang är ett tvärsnitt där alla Westerbergs diktsamlingar är representerade. Den avslutas av en svit nyskrivna kortdikter på svenska. Mörker och ljung fokuserar på det senare författarskapet och skapar ett enhetligt, nytt verk av diktsamlingarna Ataraksia (2003) och Yönmusta, sileä (2011) och en ny svenskspråkig svit. Vill man uppleva Westerberg på höjden av hans förmåga är det den man ska läsa. För man kan faktisk se en lång båge genom hela författarskapet som dels handlar om att övervinna disharmoni, dels att bli allt bättre som poet. Ataraxia betyder lugn och var i den epikureiska filosofin det första steget mot en idealisk tillvaro.

Antiken, naturen

Den som Westerberg mest påminner om är kanske Rabbe Enckell. Hans korta naturdikter har en enckellsk konturskärpa och klang:

På hemvägen stannade jag,

höll en klibbal sällskap.

I motljus på grenen

var fågeln en mörk gestalt, sluten

inom sina konturer. Plötsligt

en den klaraste klang!

Ett ljud utan like!

Omöjligt att beskriva?

Jag vet inte. Kan inte. Vet inte

Klart som ett fynd

Ur Atreus skattkammare.

En annan anknytning är den antika tematiken och dess miljöer. Många av sina finaste naturdikter skriver Westerberg i Sydeuropa, speciellt Grekland. Han har också ett bra sinne för lite motsträviga metaforer, som här:

Farmors ögon – sovande gräshoppor.

Jag väntade på att de skulle vakna, hoppa.

Vad som fanns bakom dem

förblev en gåta.

Men Westerberg kan också annat än att skriva kortdikter. Det finns ett berättande drag i de längre texterna, som i dikten där han med drömmens metamorfoslogik skildrar mötet med en död poetkollega på Akropolis trappa. Närvaro och frånvaro blandas vackert, dikten bjuder läsaren att uppgå i ett annat medvetande.

En ny poet på svenska

Caj Westerbergs böcker är en gåva också till dem som studerar litterär översättning, och vi kommer säkert att se någon undersökning av hur Westerberg går till väga när han diktar på finska respektive svenska. I det här sammanhanget räcker det med att konstatera att det låter som svenskspråkig poesi oberoende av på vilket språk dikterna först tillkommit. Bara mycket sällan får man anledning att fundera över hur de finska originalen kan ha låtit. Den svenska dikten har berikats med en ny poet.

Michel Ekman Litteraturkritiker