Döden sprider sig i Östersjön – professor varnar för att kasta pengarna i sjön

Femton procent av havsbottnen i Östersjön är död. Det finns en stor enighet om att rädda havet men en lika stor oenighet om bästa metod.

Årligen förekommande rikliga algblomningar är det synligaste symtomet på att Östersjön lider av syrebrist. Det beror främst på övergödning.
Heidi Hakala/SPT
Peter Buchert
16.05.2019 18:57
Syrebrist råder nu på en större andel av Östersjöns botten än vad som någonsin har dokumenterats, visar en ny rapport från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Hela femton procent av Östersjöns botten är syrefri, och i praktiken död. Ytan motsvarar ett område dubbelt så stort som Danmark.

ANDRA LÄSER