Dyr ritualstängning

Stadens ekonomi tar storstryk av kapitalförstörelsen: Inkomsterna från tvåhundra megawatt elektrisk baseffekt försvinner samtidigt som elektricitet till värmepumparna måste köpas.

Då kolkraftverket på Hanaholmen stängs, förintas produktion av 220 MW eleffekt och 420 MW värmeeffekt. 260 MW av värmen ersätts dock med en ny flispanna i Nordsjö, men sannolikt måste en del av flisen importeras.
Resten av värmen, 160 MW, ersätts med värmepumpar, vilket torde kräva cirka 50 MW färsk elektrisk effekt (värmepumpen är mottryckskraftverkets termodynamiska spegelbild). Det nationella elektriska effektunderskottet förvärras alltså vid mörker, kyla och svag vind med 270 MW. Beroendet av effekt från Sverige och Ryssland ökar. Men Sverige får i framtiden problem redan med sin egen effektbalans.
Stadens ekonomi tar storstryk av kapitalförstörelsen: Inkomsterna från tvåhundra megawatt elektrisk baseffekt försvinner samtidigt som elektricitet till värmepumparna måste köpas. De 70 miljoner per år som Helen betalar staden i dividend blir snart ett minne blott då även investeringarna är skyhöga.
Lägg därtill att även social- och hälsovårdsreformen minskar stadens inkomster med 65 miljoner per år. Kommunalskatten måste höjas och servicen skäras ner.
Förra året byggde Kina ny kolkraft motsvarande 200 stycken nya kraftverk av Hanaholmens storlek. Men dessa är kondenskraftverk med endast trettio procent verkningsgrad, medan Hanaholmens verkningsgrad är nittio procent, eftersom även värmen tillvaratas. Överslagsvis startar Kina under varje år upp över tusen gånger mera årliga spillvärmeförluster än Hanaholmens förluster.
Räknar man koldioxidutsläpp per enhet nyttoenergi är Hanaholmens kraftverk sannolikt världsbäst. Som ny utsläppsminskning räknas i många länder planer på att i nya kraftverk även tillvarata värmen vid elproduktionen, alltså att av klimatskäl bygga likadana nya kolkraftverk som Helsingfors river ner.
Politikerna föreställer sig kanske att Finlands suicidala klimatpolitik uppmuntrar Kina och Indien att avstå från utbyggnad av kolkraften. Men jag förmodar att dessa länder följer sin egen väg oberoende av vad Finland håller på med på egen hand. Kolkraften är billig, säker och oumbärlig för stabilisering av nätet när den väderberoende förnybara produktionen ökar. En total blackout i vinterkylan skulle inte vara trevlig.
Länder med expanderande ekonomi bygger för tillfället ut samtliga typer av elproduktionsanläggningar: sol, vind, kärn, stenkol, naturgas, eftersom de behöver kopiösa mängder elektricitet för tung industri och för att tillverka konsumtionsprodukter som elbilar, elbussar och stora batterier för export till oss i väst.
Samtidigt idkas hänsynslös neokolonialistisk gruvdrift för utvinning av de sällsynta jordartsmetaller som vår politiskt korrekta klimatpolitik kräver.

Jarl Ahlbeck

teknologie doktor, Åbo

ANDRA LÄSER