Enkät: Närmare hälften av de högutbildade bedömer att de löper stor risk för utbrändhet

Närapå varannan högutbildad ser en stor eller mycket stor risk för att bli utbränd i sitt arbete. Akava vill därför se att Finlands arbetarskyddslag uppdateras till att möta de krav arbetslivet i dag ställer på arbetarna.

46 procent av de högutbildade löntagarna ser en stor eller rätt stor risk för att bli utbrända, visar Akavas enkät.
18.10.2021 20:42 UPPDATERAD 18.10.2021 22:09
Centralorganisationen för högutbildade Akava föreslår en totalförnyelse av arbetarskyddslagen.
Ändringen behövs enligt organisationen för att kontrollera den psykosociala belastning arbetet skapar och samtidigt förbättra arbetarskyddet.
Enligt en enkät gjord av Akava Works upplever 46 procent av de högutbildade löntagarna att de löper stor eller rätt stor risk för att bli utbrända i sitt arbete.
"Siffran är slående. Vi föreslår att arbetarskyddslagen preciseras vad gäller paragraferna om psykosocial belastning och dess förebyggande åtgärder, bedömning, mätning och uppföljning. Lagstiftningen måste vara heltäckande, tidsenlig och bindande", säger Akavas arbetsmarknadschef Katarina Murto i ett pressmeddelande.
En konkret ändring Akava vill se är bland annat att man inför preciseringar beträffande arbetstagarens rätt att lösgöra sig från arbetsuppgifter och inte vara ständigt nåbar.
"Bundenheten till arbetet har ökat på grund av nya digitala hjälpmedel. Att ständigt vara nåbar belastar. Det har lett till ett nytt behov av arbetarskydd", säger Murto.
Akava betonar att psykiskt välbefinnande har stor påverkan på arbetets produktivitet, sjukfrånvaron och kostnader för arbetsoförmögenhet.
"Arbetsplatsens arbetarskyddsorganisation är den avgörande aktören som kan stödja psykiskt välbefinnande i arbetsvardagen. De övre tjänstemännen måste få laglig rätt att utse arbetarskyddsombud för att säkra arbetarskyddet. Dessutom måste man i arbetarskyddsövervakningen starkare beakta den psykosociala belastningen", säger Murto.

ANDRA LÄSER