Med Nepal som spegel – musikundervisningen i Finland bör förbereda sig för ständig förändring i en global värld

Gammal praxis inom musikundervisningen borde hela tiden ifrågasättas, till exempel hur barn till invandrare ibland förväntas vara experter på kulturen i föräldrarnas hemland. – Det är en absurd tanke. Ingen ska behöva placeras i ett fack, säger musikforskaren Vilma Timonen.

Metoo, flyktingkrisen ... Musikforskaren Vilma Timonen ser det som sannolikt att framtiden kommer att innebära förändringar i snabb takt.
Minns du hur musikundervisningen såg ut då du gick i skolan? Vad fick du lära dig och vad utelämnades? Det vi själva upplevt påverkar det vi förmedlar vidare, och som lärare är det en utmaning att undervisa på ett helt annat sätt än du själv har blivit undervisad.

ANDRA LÄSER