Byggnadsbranschen väntar sig en dyster höst

Vanda skjuter upp byggandet av ett nytt ämbetshus och ett planerat bygge av två tornhus i Böle blir inte av. Exemplen på projekt som ställs in på grund av stigande kostnader är längre än så och byggnadsindustrin är bekymrad.

Det industriella byggandet och byggande av kontor och offentliga byggnader ska ersätta bortfallet av nya bostäder. Här reser sig småningom Valmets kontor i Dickursby.
I slutet av april publicerade Byggnadsindustrin en utredning av hur kriget i Ukraina påverkar byggnadsprojekten i Finland. Alla byggbolag som svarade på frågorna i utredningen uppgav att kriget påverkar verksamheten på sätt eller annat.
– Kostnaderna inom byggnadsbranschen stiger, men jag skulle ändå inte måla upp någon alltför dyster bild, säger Byggnadsindustrins chefsekonom Jouni Vihmo.
Byggandet av nya bostäder var i fjol rekordhögt, hela 48 000 nya bostäder påbörjades. Eftersom ett bostadshus byggs mellan 12 och 16 månader är läget enligt Vihmo fortfarande rätt gott i höst. Men antalet nya projekt som börjar till hösten är betydligt mindre och det skapar en viss oro.
Stigande kostnader, en sämre konjunktur och den osäkerhet kriget i Ukraina skapar är skäl som många företag anger som skäl till att skjuta upp nya byggnadsprojekt.
– De är helt riktiga skäl, men det gäller också att minnas att vi faktiskt byggt väldigt mycket bostäder i Finland de senaste åren, det går inte att bygga lika mycket alla år, säger Vihmo.
Branschförbundet publicerade sin senaste konjunkturöversikt i maj. I den räknar förbundet med att byggandet växer ett par procent i år, för att minska lika mycket nästa år. Det är nästan omöjligt att förutspå kostnadsutvecklingen, heter det i prognosen.
Byggnadsindustrins chefsekonom tar inte ställning till enskilda projekt men konstaterar att de offentliga projekt där kostnadsberäkningarna gjorts innan priserna började gå upp säkert måste revidera budgeten.
Så har det gått till exempel för Vandas nya ämbetshus i Dickursby där det var meningen att byggnadsarbetet skulle starta i höst. Nu är projektet uppskjutet ett par år, eftersom det byggnadsbolag som ursprungligen skulle ha byggt ämbetshuset höjde priset med hänvisning till höjda kostnader. Vanda letar nu efter en ny entreprenör för bygget.
Redan i slutet av fjolåret avslutades ett projekt där två tornhus planerades i Böle. Det bygget lades ner med hänvisning till kraftigt stigande byggnadskostnader.

Betydligt dyrare

Ett projekt som blir verklighet, men till en reviderad budget är det nya skolcentret i Gesterby i Kyrkslätt. Enligt färska beräkningar har kostnaderna för centret stigit med 17 miljoner euro under vintern och uppgår nu till 59 miljoner euro. För ett drygt år sedan räknade kommunen med en kostnad på drygt 42 miljoner. I nättidningen Viisykkönen uppger kommunen att det är väldigt svårt att få bindande anbud av byggbolagen just nu.
– Det offentliga byggandet kommer nog att ersätta det som faller bort inom bostäderna, säger Vihmo.
Enligt honom finns ett behov av att fortsättningsvis bygga till exempel skolor och sjukhus. Det finns också ett stort behov av renoveringar och reparationer. Dessutom ställer den gröna omställningen också krav på byggbranschen. Men den sänker inte kostnaderna, påpekar Vihmo.
– Sedan gäller det att minnas att byggnadskostnaderna de senaste fem åren faktiskt inte har stigit speciellt mycket, så det finns också ett uppdämt behov av prishöjningar, säger han.
Också industrins investeringar och allt det innebär av nybyggen håller branschen igång, menar Vihmo. Han hänvisar bland annat till Finlands näringslivs färska rapport som visar att de industriella investeringarna i Finland fortsättningsvis ökar. Byggnadsindustrin är en av de branscher som bidrar till att investeringstakten förblir god.
Jouni Vihmo påminner om att då det gäller kostnaderna inom byggnadsbranschen är det de globala trenderna och de globala priserna som sätter nivån. Och just nu är trycket hårt från många olika håll.
– Det enda vi kan påverka själva är lönerna, säger branschens chefsekonom.

ANDRA LÄSER